Jak wybrać osuszacz kondensacyjny

Jak wybrać osuszacz kondensacyjny

  1. Wydajność osuszacza

Najważniejszy parametr osuszacza to jego wydajność – zdolność osuszania (wytrącania wody) z powietrza podawana w litrach na 24 godziny. Im niższa wilgotność i temperatura tym wydajność osuszacza kondensacyjnego jest mniejsza.

Standardowo podaje się (wg normy DIN) wydajność osuszaczy kondensacyjnych w temperaturze 30°C i 80% RH (wilgotności względnej). REALNĄ wydajność w warunkach klimatu Polski podaje się w temperaturze 20°C i 60% RH.

UWAGA: Niektórzy dystrybutorzy podając wydajność urządzeń pochodzących z Dalekiego Wschodu nawet przy 35°C i 95%RH wpro­wadzają w błąd co do rzeczywistych parametrów osuszacza !!!

  1. Wydajność w niskich temperaturach i niskiej wilgotności.

Im suchsze powietrze w pomieszczeniu tym szybciej odbywa się proces parowania i skraca się czas osuszania mokrych przedmiotów itp Część osuszaczy kondensacyjnych – zarówno domowych jak i profesjonalnych – nie jest w stanie pracować (wytrącać wodę) w wilgotności poniżej 50% RH jak i w niskich temperaturach (poniżej 10°C).

Dlatego warto porównać wydajności osuszania z tabeli wykresu wydajności urządzenia i sprawdzić czy jest wyposażone w zawory obiegu odwróconego ( tzw. Hot Gas System) który pozwala eksploatować osuszacz nawet w temperaturach bliskich zera).

  1. Odporność na zanieczyszczenia oraz zalodzenie

Układ chłodniczy osuszacza jest narażony na zanieczyszczenia pochodzące z powietrza ponieważ filtr wlotowy nie są w stanie zatrzymać wszystkich pyłów a szczególnie pyłów budowlanych. Należy czyścić filtr systematycznie i w miarę możliwości również parownik układu chłodzenia. Typowy parownik w postaci lamelek chłodniczych szybko zatyka się zanieczyszczeniami i urządzenie traci wydajność a w skraj­nych wypadkach uszkadza się kompresor.

Parownik w postaci rurek jest odporny na osadzanie się zanieczyszczeń i łatwo go oczyścić. Jest znacznie bardziej odporny na zalodzenie w odróżnieniu od typowych lamelek chłodniczych co skutkuje efektywniejszą pracą w niskich temperaturach.

  1. Przepływ powietrza a wydajność

Przepływ powietrza jest podawany w m³ na godzinę i jest parametrem wtórnym, choć w dużej mierze skorelowany z wydajnością urzą­dzenia liczoną w litrach na 24 godziny.

Aby powietrze osuszyć musi ono przejść kilkakrotnie przez osuszacz kondensacyjny.

  1. Niezawodność i możliwość naprawy urządzenia po okresie gwarancji

Ważne aby dystrybutor oferował taką możliwość. Bardzo często nie można naprawić urządzeń domowych po okresie gwarancyjnym z powodu braku części.

  1. Dobór osuszacza do wielkości pomieszczenia

Dobierając osuszacz domowy posługujemy się poniższymi tabelą wydajności urządzeń domowych. Dobierając osuszacz do zastosowań pro­fesjonalnych lub do intensywnego osuszania ustalamy pożądaną wielkość przepływu powietrza a następnie wybieramy model o najwięk­szej wydajności (litry/24 godz.). Na efektywność osuszania ma wpływ WYDAJNOŚĆ OSUSZACZA zaś przepływ powietrza służy do ustalenia żądanej wydajności osuszacza.

DOBÓR OSUSZACZY DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH

Wydajność – 5 l/dobę

– do pojedynczych pomieszczeń, małych łazienek

Wydajność – 8/10 l/dobę (osuszacz absorpcyjny – 5 l/dobę)

– do małych mieszkań, średnich łazienek

Wydajność – 16/20 l/dobę (osuszacz absorpcyjny – 10 l/dobę)

– do dużych mieszkań, dużych łazienek

DOBÓR OSUSZACZY DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

Kontrolowanie wilgotności w pomieszczeniach

– wskaźnik od 1 do 2

Kontrolowanie wilgotności w dużej hali

– wskaźnik od 0,5 do 1

Osuszanie, suszenie

– wskaźnik od 2 do 4 (i więcej)

4,6
96% klientów poleca ten sklep
Do góry