Obsługa klienta
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego – www.uni-lux.eu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.uni-lux.eu. Sklep prowadzi “UNI-LUX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000181483, NIP 5261347573, REGON 010395373, BDO 000015166, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sales@uni-lux.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 (22) 3956070;
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.uni-lux.eu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

(więcej…)

Odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
 2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować “UNI-LUX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa, email: sales@uni-lux.pl, tel.: +48 (22) 3956070, BDO 000015166, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(więcej…)

Reklamacje towaru

UNI-LUX Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Jeżeli otrzymany produkt posiada wadę, mają Państwo prawo do reklamacji (na podstawie gwarancji lub rękojmi).

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

· W formie pisemnej na adres: ul. Jana Kazimierza 61., 01-267 Warszawa
· W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@uni-lux.pl
· Telefonicznie – 22 395 60 70

W opisie reklamacji powinny znajdować się:

· Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i data wystąpienia wady;
· Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
· Dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Procedura rozpatrywania reklamacji:

· Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
· W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy lub , Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa.
· Aby Sprzedawca mógł w sposób prawidłowy rozpatrzyć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży.

Warunki gwarancji

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymasz wraz z towarem.

Szczegółowe warunki gwarancji, oraz sposoby jej rozpatrywania opisane są również we wzorach kart gwarancyjnych.

Aby zlokalizować najbliższy punkt serwisowy, prosimy skorzystać z listy serwisów.

WZORY_KART_GWARANCYJNYCH_2021

Otwieranie plików dostępnych na stronie

Karty produktów i inne materiały znajdujące się na naszej stronie są dostępne w jednym z dwóch formatów: Adobe Acrobat lub Microsoft Word. Do otwierania plików z rozszerzeniem PDF służy darmowy program Adobe Acrobat Reader, a pliki z rozszerzeniem DOC można wyświetlić za pomocą programu Microsoft Word Viewer.

Czy transakcje w sklepie internetowym są bezpieczne?

Za pośrednictwem naszego sklepu nie są przesyłane dane mogące narazić finansowo Klienta – sposób i szczegóły płatności ustalany jest w późniejszym, osobistym kontakcie. Podczas składania zamówienia połączenie jest szyfrowane jedynie bezpiecznymi, niepodatnymi na ataki algorytmami (to często spotykane zabezpieczenie w renomowanych sklepach internetowych).

Strona korzysta z plików cookies do realizacji usług jedynie w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Moja przeglądarka zgłasza ostrzeżenie

Nasz serwer jest skonfigurowany tak, aby uniemożliwić jakiekolwiek próby przechwycenia przesyłanych danych. Jednocześnie jest prawidłowo obsługiwany przez ponad 99% współczesnych urządzeń. Prawidłowość certyfikatu możesz sprawdzić w serwisie SSLLabs. Jeśli w Twojej przeglądarce pojawi się komunikat o:

 • niezaufanym wystawcy certyfikatu, sprawdź, czy jego wystawcą jest Unizeto sp. z o.o.. Jeśli nie, przerwij połączenie.
 • nieprawidłowej nazwie domeny, przerwij połączenie!

Jeśli nie przerwiesz połączenia, sprawdź, czy w formularzu zakupów widoczna jest ikona wystawcy certyfikatu.

4,6
96% klientów poleca ten sklep
Do góry