Nawilżacze

Nawilżacze powietrza podnoszą wilgotność względną (RH) w pomieszczeniach i pozwalają utrzymać ją na żądanym poziomie. W okresie zimowym, przy włączonym ogrzewaniu wilgotność w pomieszczeniach spada do 20-30% RH. Sprzyja to zapadaniu na infekcje górnych dróg oddechowych, wysuszaniu śluzówki gardła i oczu zbyt niska wilgotność powoduje rozsychanie się drewnianych podłóg, mebli, a także powstawanie zwiększonej liczby ładunków elektrostatycznych powodujących przeskakiwanie iskier, np. podczas zdejmowania odzieży. Dlatego zalecane jest stosowanie nawilżaczy powietrza, które pomogą osiągnąć w pomieszczeniach mieszkalnych optymalny poziom wilgotności około 50% RH.

Niska wilgotność może zakłócać też działanie sprzętu elektronicznego a wręcz jego uszkodzenia – może dojść do przeskoku ładunku elektrycznego, który bezpowrotnie zniszczy układy scalone.

Należy korzystać z nawilżaczy powietrza w domach/biurach w okresie od października do kwietnia gdy:
-odczuwa się wysychanie błon śluzowych i pieczenie oczu,
-osoby przebywające w pomieszczeniu są alergikami lub mają kłopoty z oddychaniem
-w pomieszczeniu jest parkiet drewniany lub przedmioty wrażliwe na zmiany wilgotności
-odczuwa się podwyższony poziom ładunków elektrostatycznych.

Rodzaje nawilżaczy powietrza:
-Domowo – Biurowe
-nawilżacze ultradźwiękowe
-nawilżacze ewaporacyjne (dyfuzyjne)
-nawilżacze parowe
-Profesjonalne i Przemysłowe
-nawilżacze ewaporacyjne (dufyzyjne)
-nawilżacze parowe
-nawilżacze ciśnieniowo-ewaporacyjne