Jak wybrać osuszacz kondensacyjny

1. Wydajność osuszacza

Najważniejszy parametr osuszacza to jego wydajność – zdolność osuszania (wytrącania wody) z powietrza podawana w litrach na 24godziny.

Im niższa wilgotność i temperatura tym wydajność osuszacza kondensacyjnego jest mniejsza.

Standardowo podaje się (wg normy DIN) wydajność osuszaczy kondensacyjnych w temperaturze 30 °C i 80% RH (wilgotności względnej).

REALNĄ wydajność w warunkach klimatu Polski podaje się w temperaturze 20 °C i 60% RH.

UWAGA: Niektórzy dystrybutorzy podając wydajność urządzeń pochodzących z Dalekiego Wschodu nawet przy 35 °C i 95%RH wprowadzają w błąd co do rzeczywistych parametrów osuszacza !!!

2. Wydajność w niskich temperaturach i niskiej wilgotności.

Im suchsze powietrze w pomieszczeniu tym szybciej odbywa się proces parowania i skraca się czas osuszania mokrych przedmiotów itp

Część osuszaczy kondensacyjnych – zarówno domowych jak i profesjonalnych – nie jest w stanie pracować (wytrącać wodę) w wilgotności poniżej 50 % RH jak i w niskich temperaturach (poniżej 10 °C).

Dlatego warto porównać wydajności osuszania z tabeli wykresu wydajności urządzenia i sprawdzić czy jest wyposażone w zawory obiegu odwróconego ( tzw. HotGasSystem) który pozwala eksploatować osuszacz nawet w temperaturach bliskich zera).

3. Odporność na zanieczyszczenia oraz zalodzenie

Układ chłodniczy osuszacza jest narażony na zanieczyszczenia pochodzące z powietrza ponieważ filtr wlotowy nie są w stanie zatrzymać wszystkich pyłów a szczególnie pyłów budowlanych.

Należy czyścić filtr systematycznie i w miarę możliwości również parownik układu chłodzenia. Typowy parownik w postaci lamelek chłodniczych szybko zatyka się zanieczyszczeniami i urządzenie traci wydajność a w skrajnych wypadkach uszkadza się kompresor.

Parownik w postaci rurek jest odporny na osadzanie się zanieczyszczeń i łatwo go oczyścić. Jest znacznie bardziej odporny na zalodzenie w odróżnieniu od typowych lamelek chłodniczych co skutkuje efektywniejszą pracą w niskich temperaturach.

4. Przepływ powietrza a wydajność

Przepływ powietrza jest podawany w m³ na godzinę i jest parametrem wtórnym, choć skorelowanym z wydajnością urządzenia liczoną w litrach na 24godziny.

Aby powietrze osuszyć musi ono przejść wielokrotnie przez osuszacz kondensacyjny. Jednorazowy przepływ NIE OSUSZY POWIETRZA.

5. Niezawodność i możliwość naprawy urządzenia po okresie gwarancji

Ważne aby dystrybutor oferował taką możliwość . Bardzo często nie można naprawić urządzeń domowych po okresie gwarancyjnym z powodu braku części.

6. Dobór osuszacza do wielkości pomieszczenia

Dobierając osuszacz domowy posługujemy się poniższymi tabelą wydajności urządzeń domowych.

Dobierając osuszacz do zastosowań profesjonalnych lub do intensywnego osuszania ustalamy pożądaną wielkość przepływu powietrza a następnie wybieramy model o największej wydajności (litry/24 godz.). Na efektywność osuszania ma wpływ WYDAJNOŚĆ OSUSZACZA zaś przepływ powietrza służy do ustalenia żądanej wydajności osuszacza.

 

Uni-Lux sp. z o.o., sierpień 2012. Kopiowanie całości lub części zabronione.