Reklamacje towaru

UNI-LUX Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Jeżeli otrzymany produkt posiada wadę, mają Państwo prawo do reklamacji (na podstawie gwarancji lub rękojmi).

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

· W formie pisemnej na adres: ul. Jana Kazimierza 61., 01-267 Warszawa
· W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@uni-lux.pl
· Telefonicznie – 22 395 60 70

W opisie reklamacji powinny znajdować się:

· Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i data wystąpienia wady;
· Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
· Dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Procedura rozpatrywania reklamacji:

· Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
· W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy lub , Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa.
· Aby Sprzedawca mógł w sposób prawidłowy rozpatrzyć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży.

4,6
96% klientów poleca ten sklep
Do góry