Systemy nawilżania do celów profesjonalnych

Nawilżanie ewaporacyjne (dyfuzyjne, adiabatyczne)

Ewaporacyjne nawilżacze pracują na zasadzie „wymuszonego zimnego odparowania” – powietrze przepływa przez zwilżony filtr o bardzo dużej powierzchni czynnej. Filtr zapewnia jednocześnie oczyszczenie i nawilżenie powietrza. Taki rodzaj nawilżania jest uważany za najbardziej bezpieczny – nie powoduje on wzrostu temperatury, które ma miejsce dla nawilżaczy parowych, ani też osadzania się zanieczyszczeń w postaci „kamienia” jakie ma miejsce w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych i ciśnieniowych. Wadą są: relatywnie niewielka wydajność i słaba skuteczności powyżej 60% RH. Nawilżacze ewaporacyjne wymagają okresowego czyszczenia zbiornika oraz mat ewaporacyjnych lub stosowania środków chemicznych zwalczających florę bakteryjną. Obniżają temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Nawilżanie parowe

Nawilżacze parowe – najbardziej sterylny i efektywny sposób nawilżania. Powszechnie stosowany jest w w hotelach i szpitalach – tam gdzie sterylność jest głównym z priorytetów. Taki rodzaj nawilżania jest uważany za najbardziej bezpieczny i nie powoduje on osadzania się zanieczyszczeń w postaci osadu wapiennego jakie ma miejsce w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych i ciśnieniowych Wada: bardzo wysokie koszty eksploatacji (600 W/1 litr) i koszty serwisu (czyszczenie-wymiana elektrod). Nie zmienia temperatury powietrza w pomieszczeniu.

System rozpylania wody sprężonym powietrzem

Służy do nawilżania małych i średniej wielkości obiektów. Zaletą jest łatwy montaż, prostota średniej wielkości koszty inwestycyjne. Wady: wysokie zużycie sprężonego powietrza, koszty eksploatacji i hałaśliwość dysz, wrażliwość dysz na zanieczyszczenia wody oraz osady wapienne. Krople rozpylanej wody mają około 20 μm, co pozwala na bardzo szybkie ich odparowanie.

Obniża temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Instalacje wysokociśnieniowe

Wysokie koszty inwestycji, wynikające z pracy systemu pod wysokimi ciśnieniami są kompensowane są energooszczędność (poniżej 10 W/1 litr), prostotą i łatwością eksploatacji. Wady: szybkie blokowanie dysz w przypadku pracy na wodzie wodociągowej (nieuzdatnionej) oraz powstawanie osadów wapiennych. Obniża temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Nawilżacze niskociśnieniowe

Do mniejszych i średniej wielkości hal i magazynów gdzie koszt instalacji systemu wysokociśnieniowego jest zbyt wysoki. Relatywnie wysoki koszt urządzeń jest kompensowany prostotą montażu (bezpośrednie zasilanie wodą wodociągową), dużą odpornością na osady wapienne i bardzo małym zużyciem energii elektrycznej (poniżej 10 W/litr). Krople rozpylanej wody mają poniżej 20 μm, co pozwala na bardzo szybkie odparowanie i zminimalizowanie osadów wapiennych. Obniżają temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Nawilżacze ultradźwiękowe

Niewątpliwą ich zaletą jest wyjątkowo mała wielkość kropli. Jednakże bardzo mała wydajność i konieczność stosowania wody demineralizowanej powodują, że rzadko są stosowane w profesjonalnych instalacjach. Niska sprawność energetyczna powoduje, że nawilżacze ultradźwiękowe są mało konkurencyjne. Obniżają temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Zużycie energii przez różne rodzaje nawilżania (Wat na 1 litr (dm³) wody)

Parowe Ultradźwiękowe Spr. powietrze Ewaporacyjne Wysokociśn. Niskociśn.
600 W 60 W 40 W 40 W 10-5 W 10-5 W


© Uni-Lux Sp. z o.o. kwiecień 2013, wersja 02.2014